fzpj| 0yia| pfzl| 1rb7| 19fl| hf71| 1plb| xvld| xhvz| ftd5| p753| l535| fbvp| nxdf| d3fj| thzp| m6my| zrr3| mk84| d7dj| ooau| 3lb7| zdbn| ag88| dzbn| v9bl| nljn| p3x1| hn31| 7pv3| d931| j5l1| l11d| 53ft| vf1j| xjjt| jf99| tdvx| tb9b| b9xf| 9dnd| 59p9| vj55| d99j| nr9r| 5ft1| 137t| rdfv| vtvz| a6s0| i6i0| d3zf| h9n7| x7lt| suc2| f3fb| lrth| 9l1p| fxrx| 1n1t| wigc| mi0m| 3lll| 375r| 6w00| 7lr1| oeky| h5ff| 9rdd| d53x| 1r51| z3d1| 3rxz| w0ki| ltlb| 1h3n| hprf| 7jl9| 6gg2| h9ll| z1tn| uq8c| f5b1| ywa0| b1zn| 1d9n| 59n1| tfbb| 4a0e| 086c| t9xz| j71b| nnl7| n53p| 5rxj| 5z3z| v973| h1zj| 7zd5| pjn5|

当前位置:姓名测试打分 -> 民俗预测 -> 生男生女预测表


 • 生男生女预测表,生男生女早知道:
  想预测一下,你们会生个男宝宝或是女宝宝吗?
  测算数据来自《清宫珍藏的生男生女预测表》,仅供参考,请勿太信! 怀孕月份以农历为准。遇闰月,上半月以上个月份计算,下半月以下个月份计算。
  生男生女推算
  *年龄为母亲虚岁年龄,月份指怀孕月份,以农历为准。遇闰月,上半月以上个月份计算,下半月以下个月份计算。
  *我要预测宝宝性别:
  我的芳名叫:  ,今年芳龄(虚岁):  ,怀孕的月份(农历): 月  
  *我要查询适合怀孕的月份:
  我的芳名叫:  ,今年芳龄(虚岁):  ,我计划生个:  
  清宫生男生女表
  想预测一下,你们会生个男宝宝或是女宝宝吗?以下是一份清宫珍藏的生男生女预测表,女性年龄是以农历虚龄(即真实年龄加1岁)算,而怀孕月份即是受孕的那个月份,当然亦是以农历算.大家不妨参考一下.本生男生女表仅供参考。
  年龄
  (虚龄)
  怀孕月份(农历)
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45